14230 Metallic plain silver

Decor 14230 Metallic plain silver in combination with decor 14232 Metallic plain black.

A good match to this decor, is:

  • 14237 Metallic stripe silver/black
  • 14242 Metallic stripe snow white/silver